سلام

از آنجایی که ثبت نام دومرحله ای است
برای ثبت اطلاعات ابتدا بایستی ثبت نام نمائید و مجدد از منوی ورود به قسمت پروفایل خود وارد شوید و سایر اطلاعات خود را کامل کنید.


 

هرگونه مشکل و ابهام را در تلگرام با آقای اسد پور مطرح کنید

@nursm90