کارکنان شاغل در شرکت پانیک طب ملیکا

از آنجایی که قرارداد کارکنان به صورت اینترنتی در دسترس شما قرار گرفته است لازم است به نکات زیر توجه نمائید.

کلیه قراردادها پس از امضای پیامکی دارای اعتبار خواهد بود.

نحوه امضای الکترونیکی قراردادها بصورت زیر است:

شما بایستی شماره قرارداد را به شماره 50002015806033 پیامک کنید، چندلحظه پس از ارسال پیامک، مجددا قرارداد را باز نمائید تا پیام از زیر صفحه محو شود.

توجه داشته باشید از انجایی که اطلاعات شما در سامانه قبلا ثبت شده است، پیامک فقط بایستی از شماره ثبت شده در "شماره موبایل درمالکیت فرد" ارسال شود.

شماره فوق بایست در منوی مشاهده مشخصات بصورت کامل با صفر ابتدای آن درج شده باشد و در مالکیت شاغل باشد، درصورت مغایرت شماره موبایل و یا ناقص بودن آن، برای ویرایش با آقای مهندس کریمی تماس بگیرید.

از آنجایی که سامانه بصورت آنلاین قابلیت صحت سنجی محتوای فیشها و قراردادها را دارد، لذا از مراجعه به دفتر شرکت برای مهر و امضاء آنها خودداری نمائید، شرکت نیز از ممهور نمودن فیشها و قرارداد ها معذور است.

بانکها، سازمانها و ادارات میتوانند با مراجعه به سایت شرکت منوی صحت سنجی، و درج کد صحت سنجی زیر قرارداد و یا اسکن بارکد، محتوای فیش یا قرارداد شما را بصورت آنلاین بررسی نمایند، این مطلب در زیر فیش و قرارداد نیز ذکر شده است.

 

هرگونه مشکل و ابهام را در تلگرام با آقای اسد پور مطرح کنید

@nursm90