قابل توجه همکاران محترم:

در ادامه میتوانید نسبت به ثبت نام خود وخانواده محترم (همسر،فرزندان،پدر ،مادر) به صورت کاملا اختياري  اقدام نمايند .

 (مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی البرز به پایان رسید)

جهت مشاهده جدول تعهدات بيمه تکميل درمان البرز 1402-1401 کليک نماييد ( فرمت PDF)

جهت مشاهده مراکز طرف قرارداد شرکت بيمه البرز کليک نمائيد( فرمت PDF)

جهت مشاهده ضوابط صدور معرفي نامه کليک نمائيد( فرمت PDF)

 

عنوان طرح

افراد تحت پوشش

مبلغ حق بيمه به ازاي هر نفر هر ماه

مبلغ پرداختي حق بيمه هر نفر 

طرح يک (همگاني )

بيمه شده اصلي (کارمند) 

بيمه شده تبعي (خانواده )

600/000 ريال

600/000 ريال

رايگان

600/000 ريال

طرح دو

بيمه شده اصلي(کارمند ) 

بيمه شده تبعي (خانواده )

1/750/000 ريال 

1/750/000 ريال

1/150/000 ريال  باکسر سرانه بيمه

1/750/000 ريال

طرح سه

بيمه شده اصلي(کارمند )

بيمه شده تبعي (خانواده ) 

2/750/000ريال 

2/750/000 ريال

 

2/150/000ريال (با کسرسرانه بيمه )

2/750/000ريال

طرح چهار

با همپوشاني خانواده )

بيمه شده اصلي(کارمند )

بيمه شده تبعي (خانواده ) 

3/800/000ريال

3/800/000 ريال

3/200/000 ريال (با کسرسرانه بيمه )

3/800/000ريال

   نکات بسيار مهم :

  • بازپرداخت هزينه ها صرفابراساس تعرفه درماني وزارت بهداشت مي باشد .
  • کسر فرانشيز در صورت عدم استفاده از دفترچه بيمه به هنگام مراجعه : در صورت استفاده از دفترچه بيمه ( خدمات درماني ، تامين اجتماعي و ...) فرانشيز صفر خواهد بود در غير اينصورت هزينه هاي بستري و پاراکلينيکي با کسر  30% فرانشيز محاسبه و سپس توسط شرکت بيمه گر پرداخت خواهدشد.

  • پرداخت هزينه هاي ويزيت ودارو : در طرح چهار داراي طرح هم پوشاني خانواده مي باشد .                                                                                                                            
  • پرداخت هزينه ويزيت : هزينه ويزيت ها طبق تعرفه وزارت بهداشت قابل پرداخت مي باشد .                                                                                                
  • پرداخت هزينه دارو :  مبلغ داروهاي خارجي مطابق مبلغ مشابه ايراني آن پرداخت مي شود و در غير اين صورت با کسر 30% فرانشيز محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود و همچنين داروهاي آزاد با کسر 30% فرانشيزقابل پرداخت مي باشد .                                                                                                            
  • پرداخت هزينه هاي دندانپزشکي : هزينه هاي دندانپزشکي به دليل اينکه از بيمه پايه استفاده نمي شود آزاد محسوب ميگردد لذا طبق تعرفه وزارت بهداشت محاسبه و پس از تائيد دندانپزشک معتمد بيمه البرز با کسر 30% فرانشيز قابل پرداخت مي باشد.
  • تبصره 1 : فرانشيز تعهد دندانپزشکي در طرح سه و چهار  " 10درصد "  مي باشد .
  • تبصره 2 : تعهد دندانپزشکي در طرح چهار داراي طرح هم پوشاني خانواده مي باشد . 
  • طرح هم پوشاني خانواده :  امکان استفاده يک نفر از کل سقف تعهدات خانواده در همان تعهد (به شرط ثبت نام در بيمه تکميل درمان ) را فراهم مي سازد .                                                                                  
  • پرداخت هزينه عينک : هزينه عينک به دليل اينکه از بيمه پايه استفاده نمي شود آزاد محسوب ميگردد و پس از تائيد پزشک معتمد بيمه البرز از مبلغ فاکتور 30% فرانشيز کسر و پرداخت مي گردد .(عينک آفتابي تحت پوشش نمي باشد )  لازم به ذکر است ليست پزشکان معتمد شرکت بيمه البرز متعاقبا اعلام مي گردد.                                                                                                                            

پرسنل شرکتي (طرف قرارداد بخش خصوصي) شامل : خدمات، تاسيسات ، رانندگان ، آشپزخانه ،فضاي سبز و... نيز مي توانند با ارائه معرفينامه از شرکت طرف قرارداد و پرداخت حق بيمه يکساله به صورت حضوري به شهرک دانش و سلامت- طبقه همکف نمايندگي بيمه البرز مراجعه و نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام نمايند . 

نحوه تحويل مدارک درماني به نمايندگان شرکت بيمه البرز : بيمه شده اصلي ابتدا مستندات درماني خودرا در سامانه سيناد به آدرس    https://sinad.ealborzins.ir  بارگزاري نموده  وپس از " تائيد سامانه " ( در صورت عدم کسري مدارک ) مي بايست اصل مستندات را به نمايندگان شرکت بيمه البرز مستقردر واحد  محل خدمت خود تحويل نمايد .

قابل توجه همکاران محترم ارائه قبض پز دستگاه کارت خوان بابت کليه هزينه هاي آزاد الزامي مي باشد. 

 

نکات قابل توجه قبل از ثبت نام 

1-  مسئوليت ثبت نام  يا عدم ثبت نام در بازه زماني تعيين شده به عهده شخص کارمند مي باشد.  

2- اطلاعات پرسنلي کليه همکاران در سامانه رفاهي (قسمت سامانه بيمه تکميل درمان) سايت دانشگاه قرارداده شده است که همکاران مي بايست نسبت به ثبت نام خود و ساير اعضاء خانواده شخصا و کاملا اختياري اقدام نمايند و در صورت هرگونه مغايرت مشخصات (علي الخصوص شماره حساب وشبا) را اصلاح و ذخيره فرمايند .  

3- چنانچه تغيير،کاهش ،افزايش يانقصي دراطلاعات افرادتحت تکفل کارکنان وجود دارد ابتدا ازطريق فرآيند ويرايش افرادتحت تکفل  اطلاعات را تغيير داده و سپس اقدام به ثبت نام نمايند.

4 - منظور از اعضاء خانواده: همسر، فرزندان و والدين فرد بيمه شده اصلي(پدر و مادر) مي باشد.

5 - فرزندان معلول ذهني و جسمي بيمه شدگان مي توانند با رعايت مفاد قرارداد بدون در نظر گرفتن شرط سني تحت پوشش قرار گيرند.

6 - فرزندان ذکور مجرد تحت تکفل حداکثر تا سن 20 سال تمام و در صورت ادامه تحصيل با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل (دوره دانشگاهي) تا سن 25 سال وفرزندان رشته تحصيلي پزشکي تا سن 26 سال با ارائه گواهي تحصيلي و نيز فرزندان اناث مي توانند تا زمان ازدواج تحت پوشش بيمه تکميل درمان قرار گيرند.

در هر زمان از قرارداد خلاف اين موارد اثبات شود ، پوشش بيمه اي لغو خواهد شد ، حق بيمه پرداختي عودت داده نمي شود وخسارت هاي دريافتي از بيمه بايد به بيمه عودت داده شود.

7 - شاغلين اناث دانشگاه ( خانمها )مي توانند همسر، فرزندان و پدر و مادر خود را بيمه تکميل درمان نمايند. 

8-  حق بيمه تکميل درمان والدين همانند ساير افراد تحت تکفل مي باشد.

9 -  هرگونه تغييرسطح ،حذف ،اضافه ،ويرايش فقط توسط خودشخص و دربازه زماني ثبت نام امکان پذيرمي باشد درغيراينصورت تاپايان قرارداد 1402/06/24 امکان انصراف و تغيير وجود نخواهد داشت .(از هر گونه مکاتبه، تماس تلفني جدا خودداري فرمائيد)

10- جانبازان وفرزندان معزز شهدا از طريق بنياد شهيد تحت پوشش بيمه تکميل درمان هستند با توجه به برقراري سرانه بيمه جهت تمامي کارکنان ، فقط شخص جانباز وفرزندان معزز شهدا از طرح رايگان برخوردار مي باشند لذا درصورت انتخاب طرح 3،2و4 جهت خود با احتساب مابه التفاوت حق بيمه وجهت خانواده بصورت کامل مانند ساير کارکنان ، حق بيمه طرح مورد نظر را پرداخت نمايند . 

11- ثبت نام فقط در يک طرح امکان پذير مي باشد و افراد تحت تکفل تابع  " طرح انتخابي بيمه شده اصلي " مي باشند.

نکته مهم : با توجه به اينکه حق بيمه پرسنل از واحد پرداخت کننده حقوق ، کارمند کسر ميگردد .لذا کليه همکاراني که مأمور مي باشند (هيات علمي و غير هيات علمي) نسبت به انتخاب دقيق محل خدمت خود (واحد پرداخت کننده حقوق ) اقدام نمايند. 

- در صورت عدم ثبت نام در سامانه بيمه،به هيچ عنوان تا پايان قرارداد نمي توانند تحت پوشش بيمه تکميل درمان قرار گيرند. 

- افرادي که در طول مدت قرارداد مي توانند به تعداد بيمه شدگان اضافه شوند : پرسنل جديدالاستخدام حداکثر تا يکماه پس از تاريخ حکم (شروع به کار ) ،نوزاد تازه متولد شده حداکثرتا 60روز پس از تولد ، مزدوجين حداکثرتا يکماه پس از تاريخ عقد ، انتقالي و فرزندان اناث مطلقه مي توانند در طول قرارداد تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گيرند.

- افراد فاقد بيمه پايه (تامين اجتماعي - خدمات درماني و...) امکان عضويت در بيمه تکميل درمان راندارند .

- بيمه شده اصلي چنانچه در طول مدت قرارداد بازنشسته، از کار افتاده و يا فوت نمايد پوشش بيمه اي اعضاي تحت تکفل مشروط به اعلام کتبي بيمه گذار و پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد بيمه اي مي تواند ادامه يابد و در غير اينصورت حذف مي گردد.

- در طول مدت قرارداد افراد نمي توانند از ليست بيمه شدگان حذف گردند و حذف در طول مدت قرارداد فقط مشمول اخراج، پايان خدمت، استعفا، فوت و خروج از کفالت خواهد بود.

- مهلت تحويل هزينه هاي درماني(کارکنان و خانواده هاي ايشان) به شرکت بيمه البرز حداکثر يک ماه پس از ترخيص از بيمارستان و يا تاريخ پرداخت هزينه ها (پاراکلينيکي،دندانپزشکي و...)مي باشد. لذا همکاران بايد حداکثر تا يک ماه هزينه هاي درماني خود را به نماينده شرکت بيمه البرز مستقر در واحدها تحويل و رسيد دريافت نمايند.

در کليه بيمارستانهاي طرف قرارداد معرفينامه بصورت آنلاين صادر ميگردد به جز اعمالي که نياز به معاينه قبل از عمل جراحي توسط پزشک معتمد بيمه دارند و فقط با ارائه مستندات صدور معرفي نامه در شعبه شرکت بيمه البرز امکان پذير مي باشد 

که اين اعمال عبارتند از : جراحي فتق - کورتاژ - ليزيک -جراحي ليزرواريس پا - انواع جراحي بيني - افتادگي پلک - باي پس معده -جراحي لوزه - پستان  -فک - پيوند يا گرافت پوست -ليزردرماني-تخليه کيست واکسيزيون ليپوم -بلوک هاي عصب- جراحي ديسک به روش ليزر- آبدومينوپلاستي -بالن گذاري - اعمال جراحي بابت چاقي مفرط

مستندات :

1- دستور پزشک معالج

2- ارائه مدارک مثبته (سونوگرافي -راديولوژي -سي تي اسکن و....)

3- ارائه تائيديه بيمه گر پايه در خصوص جراحي چاقي مفرط الزامي مي باشد            

 جهت مشاهده ضوابط و اقدامات لازم جهت صدور معرفينامه هايي که نياز به تائيد پزشک معتمد مي باشد کليک نمائيد (فرمت pdf) 

 - اطلاعات فردي اصلي شامل: واحد محل خدمت، ,واحد دريافت حقوق شماره تماس ثابت،تلفن همراه،شماره شبا،شماره حساب،سازمان بيمه گر،شماره دفترچه بيمه و در نهايت ،پست الکترونيکي  خود را با نهايت دقت و حساسيت ثبت نماييد. زيرا مسئوليت صحت و سقم اطلاعات بر عهده شخص کارمند بوده و دانشگاه در اين مورد هيچگونه مسئوليتي ندارد.

-اطلاعات فردي تحت تکفل شامل:نام،نام خانوادگي،نام پدر،تاريخ تولد،شماره شناسنامه،شماره ملي،جنسيت،نسبت،سازمان بيمه گر،شماره دفترچه بيمه و در نهايت وضعيت تاهل افراد تحت تکفل خود را با نهايت دقت و حساسيت ثبت نماييد. زيرا مسئوليت صحت و سقم اطلاعات بر عهده شخص کارمند بوده و دانشگاه در اين مورد هيچگونه مسئوليتي ندارد.

لطفا جهت ثبت نام بيمه تکميل درمان موارد فوق را مطالعه نموده و دکمه ادامه را کليک نماييد.

ضمنا خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه سوال با امور بيمه اداره رفاه دانشگاه با تلفن  38713613  و يا 38049376 تماس حاصل فرماييد.

ودرصورت داشتن هرگونه سوال از نماينده شرکت بيمه البرز با تلفن هاي  38593343-385910060 -38593080 تماس حاصل فرمائيد.